Skip to main content

This job has expired

Silo bedryfsinspekteur / Silo Industry Inspector

Employer
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OVK
Location
Bloemfontein Bloemfontein, Free State Mangaung, South Africa
Salary
Competitive
Closing date
May 26, 2024

View more

Job Role
Other
Sector
Finance
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Kern doel van die pos:

Administratiewe ondersteuning, ontleding en opleiding aan bedryfspunte asook hantering van inspeksies.

Minimum Vereistes:
 • Graad 12 met rekeningkunde;
 • Toepaslike rekeningkundige/finansiele kwalifikasie is voordelig;
 • 2 3 jaar ondervinding in silobedryfsomgewing;
 • Geldige rybewys;

Vaardighede:
 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Syfervaardig;
 • Goeie organisasie vermoë;
 • Moet onder druk kan funksioneer;
 • Moet vertroulikheid kan handhaaf;
 • Goeie interpersoonlike vaardighede;
 • Objektiwiteit en konsenkwentheid.

Verantwoordelikhede:
 • Uitvoer van Silo inspeksies;
 • Bied ondersteuning aan bestuur en voorsien bestuurshulpmiddels;
 • Verskaf ondersteuning aan bedryfspunte;
 • Opstel en byhou van administrasie en rekeningkundige take.


Main purpose of the position:

Administrative support, analysis and training at operating points as well as handling inspections.

Minimum Requirements:
 • Grade 12 with Accounting;
 • An appropriate accounting/financial qualification will be an advantage;
 • 2 3 years experience in Silo Industry environment;
 • Valid drivers license;

Skills:
 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good numerical ability;
 • Good organisational skills;
 • Must be able to thrive under pressure;
 • Must be able to maintain confidentiality;
 • The ability to maintain good interpersonal relationships;
 • The ability to be objective and consistent.

Responsibilities:
 • Conduction of Silo inspections;
 • Provide support to management as well as the provision of tools and resources;
 • Provide support to cost centres;
 • Maintenance of administration and accounting tasks.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalized job recommendations straight to your inbox.

Create alert