Hywel Dda University Health Board

Website

Hywel Dda University Health Board provides healthcare services to a total population of around 372,320 throughout Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire. It provides Acute, Primary, Community, Mental Health and Learning Disabilities services via General and Community Hospitals, Health Centres, GP's, Dentists, Pharmacists and Optometrists and other sites.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i boblogaeth o tua 372,320 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'n darparu gwasanaethau Acìwt, Sylfaenol, Cymunedol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu trwy Ysbytai Cyffredinol a Chymunedol, Canolfannau Iechyd, Meddygfeydd Teulu, Deintyddion, Fferyllfeydd, Optometryddion a safleoedd eraill.

 

Get job alerts from Hywel Dda University Health Board straight to your inbox